Login

Brugernavn og Password
Er du medlem af Danske Slagtehuse, kan du få udleveret brugernavn og password ved at
kontakte Christina Krogsgaard Christensen på tlf. 50 89 55 00 eller ckc@fvdanmark.dk


 

Login form© Danske Slagtermestre · Poppelvej 83 · 5230 Odense M · Tlf. 66 128 730 · Fax. 66 128 794 · dsm@danskeslagtermestre.dk