Login

Brugernavn og Password
Er du medlem af Danske Slagtehuse, kan du få udleveret brugernavn og password ved at
kontakte Lisette Ringvig Henriksenlrh@danskeslagtermestre.dk eller ring på tlf. 50 89 55 00


 

Login form© Danske Slagtermestre · Poppelvej 83 · 5230 Odense M · Tlf. 66 128 730 · Fax. 66 128 794 · dsm@danskeslagtermestre.dk